Warmteterugwininstallatie

 

Koelen en warmteterugwinning

 

Voorkoelen

De voorkoeler bestaat uit een platenwarmtewisselaar waar melk doorstroomt. In tegengestelde richting stroomt leiding- of grondwater, waardoor de temperatuur van de melk in de voorkoeler van  37° C naar ongeveer 18° C wordt teruggebracht. Het iets opgewarmde water wordt gebruikt als drinkwater voor de koeien van fotonenboer Jan Borgman. Met een voorkoeler wordt circa 40% energie bespaard bij het koelen van melk in de melkkoeltank op ’t Spieker in Vierakker.

Warmteterugwinning

Bij het koelen van melk wordt door een warmtepomp energie aan de melk onttrokken en afgegeven aan water of omgevingslucht. Zonder voorkoeler ontstaat uit twee liter warme melk circa 1 liter warm water van 55° C. In combinatie met voorkoeling en warmteterugwinning, ontstaat per 4 liter warme melk ongeveer 1 liter warm water van 55°C. Dit warme water wordt bij de fotonenboer gebruikt om het voorraadvat van de zonneboiler op te warmen. Hierdoor kan men aanzienlijk op energiekosten besparen voor het opwarmen van water.

“Wij verwachten dat onze generatie het kruisen van de kost- en opbrengstprijs van alternatieve energie gaat meemaken” Jan Borgman.