't Spieker

 

De boerderij van Jan Borgman en Erna Roeterdink heet ’t Spieker (tevens de naam van het bedrijf) en isgevestigd in Vierakker in de Achterhoek. Een bijzonder pand met een historische waarde. De havezate dateert uit (de tweede helft van de zestiende eeuw )rond 1600. Het werd gebruikt voor de opslag van graan, maar er zijn ook vuurplaatsen gevonden zodat men kan veronderstellen dat het Spieker ook bewoond was. De benaming ’t Spieker is afgeleid van het Latijnse woord spicarium; een bewaarplaats voor graan. ’t Spieker wordt ook wel 't Spijker, als 't Olde Spieijker, als 't Hoge Spijieker genoemd.

‘t Spieker werd op maaiveldhoogte gebouwd, er werd een gracht omheen gegraven en het zand werd tegen de muur geworpen, zodat er een soort kelder ontstond. De muren worden elke verdieping een stukje dunner. Te beginnen in de kelder met 110 cm en op de bovenste verdieping zijn de muren nog 30 cm dik. Het gehele gebouw is opgebouwd uit kloostermoppen (middeleeuwse bakstenen). De duivengaten boven in het huis worden nu bewoond door uilen. Rond 1960 is ’t Spieker grondig gerenoveerd.

Meer informatie over de historie van 't Spieker.