Kuilvoer

Kuilvoer (of: persvoer) is ingekuild veevoer. Vele soorten voeder kunnen worden ingekuild, maar de meest voorkomende kuilvoeders zijn kuilgras en snijmaïs. Het doel van het inkuilen is het aanleggen van een voedzame wintervoorraad. Op ’t Spieker wordt zowel gras als mais ingekuild, aangevuld met krachtvoer en eventuele bijproducten(bijv. bierborstel)