Zinc-Bromide redox-flow batterij

Een (redox) flow batterij, maakt gebruik van twee actieve materialen in vloeibare vorm, elk in een gesloten circuit en gescheiden door een membraan. Laden en ontladen is mogelijk door een chemische reactie tussen zink en broom.

Waarom een batterij?

Ons huidige energiesysteem is gebaseerd op grote en centrale productielocaties en veel kleine gebruikers. Maar duurzame energie wordt vaak juist op kleine en verspreide locaties geproduceerd. Waar in het huidige systeem de productie afgestemd wordt op de vraag, zou nu de afname afgestemd moeten worden op de productie.

Dit is om praktische redenen vaak niet mogelijk. Een melkveehouder kan er bijvoorbeeld niet voor kiezen om pas te melken als de zon schijnt. Een oplossing hiervoor is het opslaan van de duurzame energie in batterijen. Als de batterij is aangesloten op een intelligent besturingssysteem dat op de juiste momenten stroom op het net kan leveren en van het net kan onttrekken, ontstaat er een optimale afstemming van vraag en aanbod. Daarom gaan zes partijen nu samen onderzoeken of dit haalbaar is in een unieke proef.