Klik hier voor de complete presentatie over de fotonenboerVanadium Redox Flow Batterij

De Vanadium Redox Flow Batterij (VRB) bij de fotonenboer werkt met twee polen, net zoals een gewone batterij. Het systeem bestaat uit twee vaten met vloeibaar elektrolyt op basis van Vanadium. De ene kant is negatief geladen, de andere positief. Deze vloeistof wordt door elektrochemische cellen gepompt en kan daarbij lading afstaan of lading opnemen, afhankelijk of de batterij moet laden of ontladen. Het voordeel van VRB is de lange levensduur: de fabrikant verwacht minmaal 12.000 laadcycli voordat de batterij in capaciteit achteruit zal gaan. Andere oplaadbare batterijen raken veel eerder uitgeput en kunnen slecht tegen diepe ontlading, waar de VRB ook geen probleem mee heeft. De verwachting is dan ook dat de VRB zo’n vijftien jaar meegaat, zonder resultaatverlies. Daarna moet het vanadium worden gereinigd en kan de batterij weer vijftien jaar mee. Bovendien is het vanadium herbruikbaar en blijft het vermogen tot het eind op peil. In combinatie met een slim meet- en sturingssysteem wordt een optimaal rendement uit de zonne-energie gehaald: een kleine regelcomputer bepaalt hoe de VRB zich moet gedragen en bestuurt het laden en ontladen op een manier zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de geproduceerde zonnestroom en de koppeling met het openbare net. Via een dashboard kan het systeem in de gaten gehouden worden.

Klik hier voor de complete presentatie over de fotonenboer. 

“In Duitsland beslaat de markt van groene energie al 23 procent, in Nederland is dat nog slechts drie procent. Het is vooral een politieke keuze en de markt is niet meer dan een afspiegeling van wat we met elkaar belangrijk vinden en afspreken. De technieken voor de productie van biogas, zonne-energie en wind zijn voor een belangrijk deel in Nederland ontwikkeld maar krijgen nog onvoldoende politiek draagvak” – Carel de Vries – projectleider Courage