Over de fotonenboer

Participanten
Duurzame energie heeft de toekomst. Dat beseften o.a. innovatiestichting Courage, InnovatieNetwerk (een initiatief van het ministerie van LNV), Alliander, Trinergie en de provincie Gelderland. De naam fotonenboer is gekozen omdat de veehouder ‘lichtdeeltjes’ (fotonen) oogst. Dat gebeurt bij de groei van gewassen, maar kan ook door fotonen om te zetten in elektronen. Naast de aardappel- en de koeienboer heb je zo dus ook de ‘fotonenboer’. De oogst van lichtdeeltjes via zonnepalen en kunnen we rendabel maken door ze op te slaan in de redox-flow-batterij en op de goede momenten aan het net te leveren. Maar ook elektriciteit tanken voor voertuigen bij de boer is op termijn wellicht mogelijk.
 

  • Doelstellingen van de fotonenboer:
  • Energieneutrale zuivelketen
  • Onafhankelijk van energieleveranciers
  • Optimaal benutten eigen energieproductie
  • Toepassen nieuwe batterij met lange levensduur
  • Tanken bij de boer in 2025!
     

 “Dit is een eerste stap richting een doorbraak van zonne-energie op het melkveebedrijf” 
Carel de Vries, projectleider Courage.

‘Fotonenboer’ staat model voor een nieuwe positie van de melkveehouderij in de energiemarkt. Het project maakt duidelijk dat de Nederlandse melkveehouderij open staat voor experimenten, nieuwe technologieën en de verantwoordelijkheid neemt voor een duurzame samenleving.