Historie 't Spieker


’t Spieker is al sinds 1750 in handen van de familie Borgman. Jan en Erna namen in 2000 het melkveebedrijf over van Jan’s ouders en hebben sindsdien het bedrijf voortdurend ontwikkeld. In 2005 plaatsten de ondernemers een melktap en in 2007/2008 werd de bestaande ligboxenstal aan de zijkant uitgebreid met een openfrontstal. Een jaar later namen Jan en Erna twee melkrobots in gebruik. Met de huidige stallen is het mogelijk te groeien naar 140 melkkoeien. Het melkveebedrijf van de familie is als eerste in Nederland zelfvoorzienend qua stroomgebruik.

't Spieker Vierakker


Op de boerderij – met een oppervlakte van 57,50(56)ha - bevinden zich op dit moment 100 melkkoeien en 90 stuks jongvee. Het melkquotum bedraagt 890.000 kg en de productie is 9200 4,31 3,49. Klik hier voor meer informatie over het dagelijkse werk op de boerderij

Lees ook het artikel in ‘Veeteelt’ – sept 2010 over de fotonenboer