Agenda 2019

De fotonenboer stelt haar deuren regelmatig open voor rondleidingen

15 januari 2019

Na ruim 6 weken van verbouwing, aanpassing en ongemak is het dan eindelijk zover. 2 lely A5 melkrobots worden in gebruik genomen. Na ruim 10 jaar met de A3 next gemolken te hebben was het voor ons een logische stap om over te gaan naar de energiezuinigere  A5 melkrobots'. Voor meer info bekijk de fotopagina's of de nieuwspagina.

1 december 2017

Open huis bij de Fotonenboer. Er zijn een aantal deskundigen aanwezig om uitleg te geven bij de verschillende innovatieve systemen op het bedrijf. Iedereen is welkom van 10 tot16 uur. Er staat een kopje koffie klaar en de gehele dag draaien er informatieve filmpjes die dienen als uitleg over e..e.a.

 

30 november 2017

Het ECO 200+ systeem wordt offiecieel in gebruik genomen . Het is het laatste bedrijf waarbij de DEI subsidie aangewend wordt om warmte terugwinning uit de melk te optimaliseren en te gaan hergebruiken voor woonhuis en warmwatervoorziening. Voor verdere info lees de Nieuws pagina.

 

23 mei 2017

Officiele opening van het project opslag zonne energie in een Zinc Bromide redox flow batterij.

9 mei 2017

De zink-bromide batterijen zijn geplaatst en een filmploeg is nu aan het filmen voor het openingsevnent op 23 mei a.s.

voorjaar 2017

Er worden voorbereidingen getroffen voor 2 nieuwe projecten.  Het eerste project is een nieuw batterijproject met een opslagsysteem met een Zinc-Bromide oplossing. Dit moet een economisch aantrekkelijk systeem zijn. Volg de nieuws items hierover

Het tweede project wat in het voorjaar van start gaat is een Eco 200 systeem. Hierbij wordt de warmte van de melk opgeslagen in koudebuffers en op een vernuftige manier weer aangewend om melk te koelen en het woonhuis te verwarmen.

30 maart 2016

Onder het toeziend oog van vele belangstellenden en media aandacht is de aftrap gegeven van "het keurmerk veilig buitengebied Hengelo/Vorden. Er werd een voorbeeld van een stort van chemisch afval gepresenteerd en de discussie gevoerd : "wie het kind van de rekening is als dit afval op jouw of ??? grondgebied gedumpt wordt.

Eind december 2015

installeren van Qwes Hr van Lely om meting te verrichten van herkauwactiviteit en tochtigheid in combinatie met koeherkenning om zodoende nog meer inzicht te krijgen in gezondheid van de veestapel

 

Begin december 2015

Brainstormen en onderzoeken welke mogelijkheden voor verdere verduurzaming van het bedrijf mogelijk zijn nu de eerst 5 jaar van fotonenboer afgelopen zijn.

 

Najaar 2015 

In verband met prima productie van de koeien wordt een grotere melktank aangschaft met een voorraadvat.

 

Voorjaar 2014

Het subsidieverzoek bij de provincie Gelderland m.b..t. kleine windmolens en een zonneboilersysteem met CERN techniek is afgewezen helaas. Nu kijken welke volgende stappen we gaan ondernemen.

 

Najaar 2013

Er wordt serieus gekeken naar windmolens die geplaatst kunnen worden op de nok van de ligboxenstal of er dicht bij.

 

Najaar 2013

LED verlichting is gecertificeerd en hangt in de stal. en voldoen prima.  E.e.a. is gefinancierd door Innovatie Netwerk en Courage en is onderzocht en gemaakt door Rob Alferink van PICUSLED.

 

Verslag expertmeeting die gehouden is op 13 juni

Er is een fotoreportage toegevoegd en een artikel dat op 22 juni in de Volkskrant heeft gestaan.

 

Najaar 2013

In samenwerking met Lely en Alleander wordt er een maquette gemaakt van een boerderij met zonnepanelen en een windmolen en een batterij. Dit moet een knuselwerkje van hout worden waar , vooral kinderen,  het verband zien van duurzame energie opwekken en gebruiken op een boerenbedrijf.

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor informatie over reeds gehouden activiteiten en evenementen bij de fotonenboer.